Privacy

Detoxen.eu besteed aandacht aan uw privacy door slechts die gegevens te bewaren, die relevant zijn voor het afleveren van de door u bestelde producten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden slechts aan derden ter beschikking gesteld in verband met het afleveren van de door u bestelde producten.

Toepasselijk recht

Op alle door Detoxen.eu gehanteerde bepalingen, bestellingen en verplichtingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen aldus ook slechts worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland

Disclaimer

Detoxen.eu besteed veel zorg aan het up to date houden van de website. Fouten in de gebruikte tekst, prijzen of anderszins getoonde informatie zijn niet uit te sluiten. Detoxen.eu heeft geen invloed op de wijzen waarop de getoonde informatie door derden wordt gebruikt. Detoxen.eu sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik van de op de website getoonde informatie ( aanbiedingen, prijzen, technische informatie, statistieken, vergelijkingen, links en forums ) uit. Dit heeft tevens betrekking op directe, indirecte of gevolg schade van welke aard dan ook. Copyright: Het is verboden om prontsreens te maken van de site, ook informatie en foto's copieren van onze website is ten strengste verboden.

Al onze webshops zijn https: beveiligd met SSL certificaten